[1]
A. İpek . Aytaç ve M. M. . Üner, “ Türk Dizi Filmlerinin Uluslararasılaşmasında Distribütörlerin Fuar Süreci: Çoklu Örnek Olay İncelemesi ”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2507–2522, Eyl. 2021.