[1]
A. Yalçın ve B. Çetin, “ Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2607–2622, Eyl. 2021.