[1]
M. O. . Ünsever ve F. F. . Çetinkaya, “Kişilik Özellikleri İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi: Kırşehir İlindeki Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2653–2677, Eyl. 2021.