[1]
E. . Özcan Gençer, E. B. . Ekmekçioğlu, ve E. Aydoğan, “Temel Benlik Değerlendirmesi ile Öznel Kariyer Başarısı İlişkisinde Proaktif Davranışın Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2678–2695, Eyl. 2021.