[1]
T. . Bekiş, N. Tosunoğlu, ve G. Sağlam Arı, “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2727–2745, Eyl. 2021.