[1]
E. Kuzulu, T. Aslan, G. Erdoğan, D. Kanık, ve D. Yılmaz, “İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: ‘Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği’”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2845–2862, Eyl. 2021.