[1]
F. K. Aylan ve A. Başoda, “Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 1841–1858, Eyl. 2022.