[1]
N. Konyalılar, “Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, ISARDER, c. 14, sy 3, ss. 2117–2127, Eyl. 2022.