[1]
N. Boz ve A. İrmiş, “Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 452–469, Mar. 2023.