[1]
S. Korga ve C. Dirik, “Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 561–577, Mar. 2023.