[1]
H. Etci, “Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 578–592, Mar. 2023.