[1]
T. Gül, “İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 15, sy 3, ss. 2449–2464, Eki. 2023.