[1]
G. Sağlam Arı ve Y. Boylu, “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 7, sy 3, ss. 123–142, Haz. 2021.