[1]
M. B. Ünlüönen ve Y. Boylu, “İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, ISARDER, c. 8, sy 2, ss. 407–426, Haz. 2021.