[1]
İrfan Yazıcıoğlu ve E. Özcan Gençer, “Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma”, ISARDER, c. 9, sy 4, ss. 106–119, Haz. 2021.