[1]
A. Anafarta ve Özkan Yılmaz, “Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 11, sy 4, ss. 2944–2959, Haz. 2021.