[1]
E. Terzi ve Y. Boylu, “Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme”, ISARDER, c. 11, sy 4, ss. 3283–3322, Haz. 2021.