Demirağ, B., S. Çavuşoğlu, ve K. Dağ. “Dindarlık, Tutum Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 3405-20, https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223.