Özışık Yapıcı, O., ve A. T. . Özden. “Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2129-45, doi:10.20491/isarder.2021.1251.