Çavuşoğlu, S. “Yeşile Boyama Ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı Ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2146-61, doi:10.20491/isarder.2021.1252.