Gizlier, Ömer, ve B. Yıldız. “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri Ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2162-73, doi:10.20491/isarder.2021.1253.