Göksel, A., ve B. . Ayan. “Kamu Ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2174-87, doi:10.20491/isarder.2021.1254.