Küçükkocaoğlu, G., ve N. . Çakır. “Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2320-39, doi:10.20491/isarder.2021.1264.