Vatanseven, H., ve H. A. . Heperkan. “Çalışanların Demografik Özellikleri Ile İşyerlerindeki Çalışma Koşulları Arasındaki İlişkinin Analizi: Market Zincirleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2414-39, doi:10.20491/isarder.2021.1269.