Atilla, E. A. ., ve F. Seyhan. “Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2488-06, doi:10.20491/isarder.2021.1273.