Erşin Meta, F., H. O. . Eruygur, ve İbrahim Tokatlıoğlu. “Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2571-86, doi:10.20491/isarder.2021.1278.