Yalçın, A., ve B. Çetin. “Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2607-22, doi:10.20491/isarder.2021.1280.