Yaman, F. ., M. . Aslan, ve A. Aksu. “Yedekleme Planı Ve Kariyer Yönetim Sisteminin, Çalışanın Algıladığı Görev Performansına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2715-26, doi:10.20491/isarder.2021.1286.