Bekiş, T. ., N. Tosunoğlu, ve G. Sağlam Arı. “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması Ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi Ile İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2727-45, doi:10.20491/isarder.2021.1287.