Kuzulu, E., T. Aslan, G. Erdoğan, D. Kanık, ve D. Yılmaz. “İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı Ve Örgütsel Bağlılık: ‘Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği’”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2845-62, doi:10.20491/isarder.2021.1294.