Aylan, F. K., ve A. Başoda. “Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 1841-58, doi:10.20491/isarder.2022.1475.