Boz, N., ve A. İrmiş. “Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 452-69, doi:10.20491/isarder.2023.1597.