Sağlam Arı, G., ve Y. Boylu. “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 3, Haziran 2021, ss. 123-42, https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/252.