Anafarta, A., ve Özkan Yılmaz. “Kariyer Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 11, sy 4, Haziran 2021, ss. 2944-59, https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/951.