Terzi, E., ve Y. Boylu. “Türkiye Ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri Ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 11, sy 4, Haziran 2021, ss. 3283-22, https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/976.