Demirağ, Bülent, Sinan Çavuşoğlu, ve Kazım Dağ. “Dindarlık, Tutum Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 3405–3420. Erişim Şubat 23, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223.