Ayhan Gökcek, Hande, Ahmet Esad Yurtsever, ve Engincan Yıldız. “Online Alışverişte Dürtüsel Kullanım, Kaçırma Korkusu, İçtepisel Satın Alma, İnternet Kaynaklı Yorgunluk Ve Kaygı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 1985–2002. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1496.