Çalış, Çağdaş, ve Banu Yeşim Büyükakıncı. “Tekstil İmalat Sektörü Çalışanlarının İş Güvenliği Liderliği Ve İş Güvenliği İklimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2003–2014. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1497.