Özışık Yapıcı, Olcay, ve Aybike Tuba Özden. “Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2129–2145. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1506.