Çavuşoğlu, Sinan. “Yeşile Boyama Ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı Ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2146–2161. Erişim Nisan 13, 2024. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1507.