Gizlier, Ömer, ve Bora Yıldız. “Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri Ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2162–2173. Erişim Mayıs 30, 2023. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1508.