Özdemir, Mahmut, ve Ahmet Doğan. “Bireylerin Çalışma Düşüncesine Göre İşe Tutkunluk Düzeyindeki Farklılığın İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2203–2222. Erişim Mayıs 28, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1511.