Sağlam, Mehmet, ve E. Başak Tavman. “Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet Ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2256–2271. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1515.