Küçükkocaoğlu, Güray, ve Nimet Çakır. “Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2320–2339. Erişim Mayıs 28, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1519.