Atilla, E. Asuman, ve Fırat Seyhan. “Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2488–2506. Erişim Mayıs 28, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1528.