Erşin Meta, Feyza, H. Ozan Eruygur, ve İbrahim Tokatlıoğlu. “Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2571–2586. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1533.