Yalçın, Aybüke, ve Burak Çetin. “Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2607–2622. Erişim Mayıs 16, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1535.