Aslan, Mecbure. “İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2623–2633. Erişim Eylül 25, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1536.