Yaman, Fatih, Mustafa Aslan, ve Ayhan Aksu. “Yedekleme Planı Ve Kariyer Yönetim Sisteminin, Çalışanın Algıladığı Görev Performansına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2715–2726. Erişim Mayıs 28, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1541.