Bekiş, Tuba, Nuray Tosunoğlu, ve Güler Sağlam Arı. “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması Ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi Ile İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2727–2745. Erişim Aralık 7, 2022. https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1542.